Keelekunst

Lühendid, töölehed, näited ja määratlused

Lühendid on pikkade väljendite või sõnade lühikesed vormid. See koosneb sõnast või fraasist võetud tähtede rühmast. Klõpsake lisateabe ja lühendite näidete saamiseks või laadige alla põhjalik töölehtede pakett.

Loe Edasi

Adverbi tööleht

tema 2-leheküljeline õppetööleht aitab kaasata õpilasi ja luua määrsõnadest arusaamist. Kasutage klassiruumis või koduõppe ressursina. Lisaks saavad vanemad seda kasutada läbivaatamisjuhendina.

Loe Edasi

Omadussõnade definitsioon ja töölehed

Omadussõnad on sõnad, mida kasutatakse inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamiseks või kirjeldamiseks. Need kirjeldavad sõnad võivad aidata anda teavet suuruse, kuju, vanuse, värvi, päritolu, materjali, eesmärgi, tunnete, seisundi ja isiksuse või tekstuuri kohta. Laadige alla meie omadussõnade töölehtede kogu juba täna.

Loe Edasi

Omadussõnade tööleht

See 2-leheküljeline õppetööleht aitab kaasata õpilasi ja luua määrsõnadest arusaamist. Kasutage klassiruumis või koduõppe ressursina. Lisaks saavad vanemad seda kasutada läbivaatamisjuhendina

Loe Edasi

Ad Hominem näited ja töölehed

ad hominem on ladinakeelne väljend, mis tähendab sõna-sõnalt 'mehele' või 'inimesele'. Kirjandusliku vahendina viitab see indiviidi, tavaliselt oponendi, kommenteerimise või vastu suunatud tegevusele, et teda tema argumentide asemel õõnestada. Lisateavet KidsKonnectist leiate.

Loe Edasi

Tähestikutähtede õppejuhend

Esmaklassilised prinditavad tähestikutähtede töölehed lastele ABC-tähtede õppimiseks. Täiuslikud töölehed koolieelsete, koolieelsete ja lasteaia tegevuste jaoks.

Loe Edasi

Tegevusverbid, töölehed, näited ja määratlus

Tegevusverbid on sõnad, mis väljendavad füüsilisi või vaimseid tegevusi. See väljendab lihtsalt tegevust või midagi, mida inimene, loom, loodusjõud või asi saab teha. Klõpsake lisateabe ja tegevustegusõnade näidete vaatamiseks või laadige alla töölehtede kogu.

Loe Edasi

Tähestikulise järjekorra töölehed, näited ja määratlused

Alfabeetiline järjekord on indekseerimismeetod, mille puhul nimed, terminid või sõnad järjestatakse tähestiku tähtedega (A–Z) samas järjekorras. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis tähestikulise järjestuse töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja tähestikujärjestuse mõistmise kontrollimiseks.

Loe Edasi

Allegoorianäited ja töölehed

Allegooria on kirjandus või tekst, mis esitab abstraktse või mittekonkreetse idee konkreetsemate vahendite või meetodite kaudu. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis allegooriatöölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamise kontrollimiseks, mis on allegooria ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Allusiooninäited ja töölehed

Allusioon on viide või mainimine isikule, sündmusele, avaldusele, kunstiteosele, ajaloole, müütidele, religioonile või populaarsele kultuurile. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis vihjete töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamade kontrollimiseks sellest, mis allusioon on ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Alliteratsiooni näited ja töölehed

lliteratsioon on poeetiline võte või kirjandusstiililine seade, kus lauses olevatel sõnadel on sama esimene kaashäälik. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis alliteratsiooni töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamise kontrollimiseks selle kohta, mis on alliteratsioon ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Ebaselguse näited ja töölehed

Mitmetähenduslikkus (hääldatakse 'am-bə-gyü-ə-tē') on sõna, fraas, lause või isegi süžee, mis väljendab ideed või olukorda, millel on rohkem kui üks tähendus. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis mitmetähenduslikkuse töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamade kontrollimiseks sellest, mis on mitmetähenduslikkus ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Anakronismi näited ja töölehed

Anakronism on see, kui miski ei kuulu gruppi või midagi, mis on paigast ära, täpsemalt siis, kui miski ei kuulu ajaga. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis anakronismi töölehte, mis sobivad ideaalselt õpilaste teadmiste ja anakronismi mõistmise kontrollimiseks.

Loe Edasi

Analoogianäited ja töölehed

Analoogia on võrdlusviis: kui ühte ideed, kontseptsiooni või asja võrreldakse millegi muuga, mis erineb oluliselt esimesest. Laadige alla 5 kasutusvalmis analoogia töölehte, mida täna kasutada.

Loe Edasi

Anafora näited ja töölehed

Anafora tekib siis, kui sõna või fraasi korratakse lausetes, et anda lause fraasile rõhuasetus või tugevam või erinev toon. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis Anafora töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamise kontrollimiseks selle kohta, mis on Anafora ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Anekdoodinäited ja töölehed

Anekdoot on lühike jutustus või lugu huvitavast ja tavaliselt naljakast juhtumist või sündmusest. Me esitame oma igapäevaelus sageli anekdoote. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis anekdooditöölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamade kontrollimiseks selle kohta, mis on anekdoot ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Aforisminäited ja töölehed

Aforism on väga lühike ja kiire avaldus, mis annab põhimõtte, tõe või arvamuse. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis Aforismi töölehte, mis sobivad ideaalselt õpilaste teadmiste ja aforismi mõistmise kontrollimiseks.

Loe Edasi

Eelnevad näited ja töölehed

Eelkäija on fraas, klausel või sõna, millele viidatakse hiljem mõne varasema sõna, nimisõna või fraasiga. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis eelkäija töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamise kontrollimiseks sellest, mis on eelkäija ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Antagonistide näited ja töölehed

Antagonist on süžeeseade, mis on tuletatud kreekakeelsest sõnast 'antagonistēs', mis tähendab rivaali, vastast või konkurenti. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis antagonisti töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste ja arusaamade kontrollimiseks selle kohta, mis on antagonist ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi

Antiteesi näited ja töölehed

Antitees on kirjanduslik vahend, mille eesmärk on rõhutada kahe lepitamatu vastandi erinevust. Laadige alla meie 5 kasutusvalmis antiteesi töölehte, mis sobivad suurepäraselt õpilaste teadmiste kontrollimiseks ja arusaamiseks, mis on antitees ja kuidas seda kasutada.

Loe Edasi